Produkt utveckling

Arbeta tillsammans är bättre


Våra extended teams ger ditt företag möjligheten att vara mer pålitligt, flexibelt och skalbart.
Tillsammans med våra svenska lokala kontakter så blir kommunikationen enkel.

Cloud Först

AWS, Google Cloud, Heroku

Lokal kontakt

Lösningsarkitekt / BA

Erfarna utvecklare

Endast seniora utvecklare

Snabba leveranser

Team som står redo att leverera och har arbetat ihop tidigare

Säkra lokaler

24 hr övervakning

Vi bryr oss !

Vårt enda mål är er framgång

Hur fungerar det?


Vår rekommenderade process

...

01

Kravinsamling

Ert företag tar fram de krav på mjukvaran som behövs för att säkerställa att produkten formas till det ni vill åstadkomma. Vid behov kan även vår lokala arkitekt ta detta ansvaret men först efter ett kontrakt finns på plats.

02

Kontraktskrivning

Vi skriver tillsammans ett kontrakt gällande antal personer som behövs i preojektet, tidsplan och vem som skall stå för infrastrukturen

...
...

03

Utveckling påbörjas

Vår lokala arkitekt går genom kraven och påbörjar en backlog för utvecklingsteamet.

04

Kontinuerlig avstämmning och del-leveranser

Under projektets gång så sker flertal avstämmningar genom att teamet visar demos och kod levereras löpande. Uppföljning kring kraven fortgår genom hela projektets gång för att säkerställa att de efterföljs samt för att fånga upp förändring i kravrymden.

...
...

05

Slutgilitig leverans och support

En slutgiltig leverans ges och vår support organisation tar över för undehåll om behovet finns.

Anslut till de företag som redan använder Deverything Extended Teams

Kontakta oss